ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Návrh rozpočtu na r. 2014
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 12.12.2013.

Záměr prodeje
Město Kasejovice v souladu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 12.12.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 121 CD 16/13-23
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 07.01.2014.

Usnesení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Usnesení
č.j.: VŽP/3118/2013-Va
zn.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 11.12.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 26.11.2013.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2013 do 25.11.2013.

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2013 do 18.12.2013.

Usnesení
Usnesení soudního exekutora č.j.:088EX 2373/05-112.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 04.12.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává opravu Usnesení o dobrovolné dražbě č.j. 121 CD 16/13-7 ze dne 30.9.2013
č.j.: 121 CD 16/13-9.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2013 do 13.11.2013.

Oznámení
Oznámení o pokračování v řízení a výzva k doplnění podkladů žádosti č.j.:VŽP/2966/2013-Va.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2013 do 07.11.2013.

Oznámení
Oznámení Státní pozemkový úřad č.j.:SPU 442738/2013
Min.doba zveřejnění od 22.10.2013 do 07.11.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j.:SPU422524/2013
Min.doba zveřejnění od 21.10.2013 do 06.11.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-103
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 04.12.2013.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 29.10.2013.

Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. října 2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:94 EX 4143/10
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 08.11.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 402239/2013
Min.doba zveřejnění od 08.10.2013 do 24.10.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2013 do 22.10.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dobrovolné dražbě
121 CD 16/13-7.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2013 do 13.11.2013.

Oznámení
Oznámení ustanovení opatrovníka, SPÚ č.j.: SPU 409898/2013
Min.doba zveřejnění od 01.10.2013 do 01.11.2013.

Volby do PSP ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Oznámení
Oznámení o možnoasi převzít písemnost č.j.:MK/558/2013
Min.doba zveřejnění od 19.09.2013 do 04.10.2013.

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí
Exekuční příkaz č.j.:014 EX 93890/10-10.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 24.09.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 25.09.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Chloumku.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 12.09.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 18.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/564/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/565/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/566/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.