Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za r. 2017

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2017 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.