ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na základě usnesení RPK č. 4032/19
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obsužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
Min.doba zveřejnění od 01.04.2020 do 17.04.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142
Usnesení vlády č. 140 - 142
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 133 - 137
Usnesení vlády č. 133 - 137
Min.doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Usnesení vlády č. 130 - 132
Usnesení vlády č. 130 - 132
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 12.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/244/2020/Výst./1
Městský úřad v Kasejovicích, odbor výstavby vydává Vyrozumění o podaném odvolání spis. zn.: MEKAsp MK/244/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 11.04.2020.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí akce "Kladrubce obec, PJ, kNN"
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 11.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 26.03.2020 do 11.04.2020.

Usnesení vlády č. 122 - 128
Usnesení vlády č. 122 - 128
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Mimořádné opatření města Kasejovice - 24.3.2020
Látkové roušky ušité dobrovolníky jsou k dispozici zdarma na MÚ v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Program podpory neziskových organizací 2020
Program podpory neziskových organizací 2020 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 20.12.2020.

Informace a opatření města Kasejovice v souvislosti s výskytem koronaviru
MÚ, lékaři, pošta, COOP, nabídka seniorům, tělocvična, Klub otevřených dveří, knihovna, sběrný dvůr
Min.doba zveřejnění od 23.03.2020 do 30.04.2020.

Usnesení vlády č. 109 - 112
Usnesení vlády č. 109 - 112
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Min.doba zveřejnění od 19.03.2020 do 04.04.2020.

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje - vykonávání péče o děti za nouzového stavu
Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2020 do 02.04.2020.

SPÚ ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu ze dne 13.5.2020
Státmí pozemkový úřad ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.02.2020 do 13.05.2020.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 10.1.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 18.3.2019
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Ordinace praktického lékaře MUDr. Mackoviče - duben 2020
Ordinace praktického lékaře MUDr. Mackoviče je otevřena v obvyklých ordinačních hodinách po předchozí konzultaci po telefonu 371 595 155 nebo e-mailu mackovicjar@centrum.cz.

Informace k zápisu do 1. tř. pro šk. rok 2020/2021
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 do Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih

Změna vlakového jízdního řádu na trati Nepomuk - Blatná od 30.3.2020
Změna jízdního řádu Nepomuk - Blatná a zpět platná od 30.3.2020 do odvolání

Prosba o zapůjčení staré fotografie bývalé školy v Kladrubcích - aktualizováno 30.3.2020
Prosba o zapůjčení staré fotografie bývalé školy v Kladrubcích

COVID-19 a správa bytových domů při mimořádné situaci - 27.3.2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR v důsledku rozšíření nákazy koronavirem vyvstává spousta dosud nevyslovených otázek.

Přerušení mapování v k.ú. Řesanice 20.3.2020
Zahájené řízení o zjišťování průběhu hranic v katastrálním území Řesanice bylo přerušeno

Rehabilitace zvířat
Rehabilitace zvířat, zejména psů a koní - Lenka Kavková, tel 776 388 995

Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět 2020
Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 21. mimořádného jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 21. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 17.3.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)