ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Rozpočtové opatření č. 13/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené Radou města
Zveřejněno od 17.01.2019

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2019 - HoL
MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/221/19
Min.doba zveřejnění od 14.01.2019 do 30.01.2019.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zn.: PK-RR/112/19
KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.01.2019 do 25.01.2019.

Záměr prodeje domu a pozemků v Kladrubcích ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Záměr pronájmu pozemku s následnou koupí ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2014 - 20118
Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2018/2019
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2018/2019
Min.doba zveřejnění od 28.12.2018 do 31.12.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11-140
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 31.01.2019.

Výzva vlastníkům lesa č. j.: PK-ŽP/22068/18
KÚ Plzeňského, odbor životního prostředí kraje vydává Výzvu vlastníkům lesa včetně Přílohy č. 2
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na r. 2019
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18. prosince 2018
Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18. prosince 2018 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.12.2018 na radnici v Kasejovicích