ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Dražební vyhláška č. j.: 120 EX 13553/09-135
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 16.01.2018 do 05.04.2018.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR -2. kolo konané ve dnech 26. 1. - 27. 1. 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo v obci Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.01.2018 do 28.01.2018.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 493 / 5 v k. ú. Kasejovice s následným prodejem
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2018 do 27.01.2018.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2018
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 05.01.2018 do 31.12.2018.

Dražební vyhláška 2 č. j.: 212 EDX 1/17-6
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 04.01.2018 do 07.02.2018.

Dražební vyhláška 1 č. j.: 212 EDX 1/17-6
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 03.01.2018 do 07.02.2018.

Oznámení o nálezu věci č. j.: ZN / 1 / 2018
Výzva od města Kasejovice pro vlastníka nalezené věci
Min.doba zveřejnění od 02.01.2018 do 02.02.2018.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Kuchařské a cukrářské kurzy pro veřejnost v Klatovech 2018
Kuchařské a cukrářské kurzy pro veřejnost ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou Klatovy ve dnech 10. 2., 24.2. a 3. 3. 2018

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018 v Kasejovicích

Informace k dani z nemovitých věcí - prosinec 2017
Finanční úřad pro Plzeňský kraj zveřejňuje informace k dani z nemovitých věcí

Výsledky voleb 2017 v našich obcích
Tabulka jak hlasovali naši občané ve volbách do PSPČR 2017

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2017
USNESENÍ ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2017 v tělocvičně Základní školy v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. 12. 2017 na radnici v Kasejovicích