ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Usnesení vlády č.555
Mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022
Min.doba zveřejnění od 25.05.2020 do 25.06.2020.

Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.05.2020 do 06.06.2020.

Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně výkazů účetní závěrky a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Odbahnění a oprava rybníka Koutecký - p.č. 1155 k.ú. Kasejovice
Smlouva o dílo: Odbahnění a oprava rybníka Koutecký - p.č. 1155 k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující
Min.doba zveřejnění od 18.05.2020 do 10.06.2020.

Záměr doplnění směny pozemků ze dne 14.5.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 14.05.2020 do 30.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 17.04.2020 do 08.06.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
Min.doba zveřejnění od 17.04.2020 do 08.06.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Program podpory neziskových organizací 2020
Program podpory neziskových organizací 2020 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 20.12.2020.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 13.5.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 18.3.2019
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Postupy při svatbách od 11.5.2020
Informace pro občany v souvislosti se sňatečnými obřady

Upravené otevírací hodiny pošty v Kasejovicích od 15.5. do 31.8.2020
Upravené otevírací hodiny pošty v Kasejovicích od 15.5. do 31.8.2020 z provozních důvodů

Kasejovická knihovna je znovu otevřená - aktualizováno 19.5.2020
Kasejovická knihovna je již otevřena a těší se na čtenáře v běžné výpůjční době v pondělí 8 – 13 hod. a v úterý 12 – 17 hod.

Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět 2020
Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 13.05.2020 na radnici v Kasejovicích