Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj. V73/166500080001416.

Oznámení o uložení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění.

Příjemce písemnosti:
Jan Balog
Kasejovice 355
335 44 Kasejovice

Označení písemnosti:
čj. V73/166500080001416

Odesilatel:
Celní úřad Plzeň
Domažlická 178
314 58 Plzeň

Místo uložení písemnosti:
Celní úřad Plzeň
agenda vymáhání č. dv. 677
Domažlická 178
314 58 Plzeň
telefon: 377435139
k vyzvednutí v pracovní době od 7:00 hod do 15:30 hod

Písemnost si lze vyzvednout ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

plk. Mgr. Bc. Hynek Berka
Ředitel CÚ Plzeň

Vyvěšeno: 26.5.2008
Sejmuto: 12.6.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.06.2008