Záměr prodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr prodeje:

  • části pozemku parc. č. 115/2, 116/3 a 119/1 v k. ú. Kasejovice
  • stavby na pozemku parc. č. 240/2 v k. ú. Kasejovice

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:10.12.2007
Sejmuto: 25.12.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 10.12.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.12.2007