Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 11. srpna 2005 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 42/2005 dodatek č.3 ke Zřizovací listině Základní školy Kasejovice, kterým předává Obec Kasejovice Přístavbu a rekonstrukci budovy školy č. p. 318 v Kasejovicích do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
 • 43/2005 dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Kasejovice, kterým Základní škola Kasejovice vrací ze své správy budovu č. p. 2 na st. p. 3 v Kasejovicích obci Kasejovice.
 • 44/2005 prodej pozemků st. parc.č. 21/2 o výměře 4 m 2 a st. parc. č. 48/4 o výměře 4m2 v k. ú. Kladrubce (***) za cenu 30 Kč za 1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující.
 • 45/2005 záměr odprodeje části pozemku č. 1170/5 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 m 2.
 • 46/2005 odprodej domu č. p. 297 na st. par . 399/1 o výměře 758 m2 v Kasejovicích za cenu 650 000 Kč a dalším jednáním o prodeji s konkrétním zájemcem pověřuje Radu obce Kasejovice.
 • 47/2005 odprodej areálu bývalého Šumavanu za min. cenu 3,5mil Kč a dalším jednáním o prodeji s konkrétním zájemcem pověřuje Radu obce Kasejovice.
 • 48/2005 převod částky 364 860Kč z účtu úvěru /5mil. Kč úvěr na rekonstrukci+přístavbu školy/ na běžný účet obce z důvodu, že tato částka již byla uhrazena z BÚ v měsíci 6/2005 na akci „Rekonstrukce a přístavba školy“.

Stanovuje:

 • 49/2005 cenu bytů v bytovém domě č. p. 360 v Kasejovicích takto:
  • byt č. 4 za cenu 355 700 Kč s podmínkou úhrady do konce srpna, jinak za cenu 358 700 Kč
  • byt č. 1 za cenu 295 700 Kč
  • byt č. 2 za cenu 295 700 Kč
  • byt č. 5 za cenu 232 700 Kč v případě, že obec obdrží od současných uživatelů Závazné přijetí nabídky k převodu do vlastnictví do 23. 9. 2005
  • byt č. 3 za cenu 358 700 Kč v případě, že obec obdrží od současných uživatelů Závazné přijetí nabídky k převodu do vlastnictví do 23. 9. 2005 .

Bere na vědomí:

 • 50/2005 informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 8. 6. 2005 do 10. 8. 2005.
 • 51/2005 návrh přípravného rozpočtu na rok 2006.
 • 52/2005 informace z obce o:
  • rekonstrukci tělocvičny a přípravě na II. etapu rekonstrukce školy
  • rekonstrukci veřejného prostranství před radnicí
  • rekonstrukci chodníku podél I/20
  • rekonstrukci ČOV

Vyvěšeno na úřední desku: 14.08.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.08.2005