Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 29. října 2009 v budově Městského úřadu v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 204/2009 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih
  • 205/2009 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih
  • 206/2009 pronájem části pozemku parc. č. 1212/1 v k. ú. Řesanice o výměře cca 35 m2 dle vyznačení na katastrální mapě (viz příloha) (***), bytem Plzeň s tím, že pozemek nebude oplocen a bude udržován
  • 207/2009 pronájem nebytových prostor v radnici v Kasejovicích č. p. 98 (prostor kavárny) za cenu a podmínek jako u předchozího nájemce panu (***), bytem Kasejovice
  • 208/2009 pronájem nebytových prostor v domě č. p. 11 v Řesanicích za cenu 100Kč na měsíc (***), bytem Lnáře

Bere na vědomí:

  • 209/2009 informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 22.9. do 29.10. 2009

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 29.října 2009
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Václav JAKUBČÍK
ověřovatel zápisu: Josef SUDA

Vyvěšeno na úřední desku: 01.11.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.11.2009