Adélka Konvářová zvítězila v celostátní soutěži ve hře na příčnou flétnu.

Mimořádný úspěch žákyně ZUŠ Nepomuk pobočka Kasejovice.

Prestižní soutěž pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednou za tři roky. Do celorepublikového klání se žáci kvalifikují v rámci školních, okresních a krajských kol. Adélka Konvářová reprezentovala, po dubnovém krajském vítězství, nejen Plzeňský kraj, ale především ZUŠ Nepomuk pobočku Kasejovice.

„Adélku vyučuji již pět let. Nejprve na zobcovou flétnu, ke které jsme zanedlouho přidali flétnu příčnou,“ vzpomíná na Adélky začátky učitel Oldřich Ondrušek. Adélka pochází z muzikální rodiny, kde na nějaký hudební nástroj hrál snad každý. „Od začátku jsem věděl, že má Adélka velké nadání. Talent ovšem nestačí, stejně důležitá je i pečlivá příprava a tu Adélka nezanedbává. Mám z jejího vítězství velkou radost,“ říká pan učitel Ondrušek, který vyučuje hru na hudební nástroje již více než dvacet let. Se svými žáky se již několika předchozích soutěží zúčastnil, prví místo však jeho svěřenec získal poprvé. Radost udělala Adélka nejen ZUŠ Nepomuk, která vychovává mladé hudebníky z širokého okolí, ale i své Základní škole Kasejovice, kde jsou na ni náležitě hrdi.

Ještě před Ústředním kolem měli vítězové krajského kola ve hře na dechové nástroje možnost zúčastnit se slavnostního Koncertu vítězů v Domě hudby v Plzni. Adélka tam zahrála svojí soutěžní skladbu Jiřího Baiera s názvem Bagatela za klavírního doprovodu pana učitele Josefa Baštáře. Koncert byl nahráván Českým rozhlasem Plzeň.

Ústřední kolo soutěže žáků Základních uměleckých škol se konalo 21.5.2015 v ZUŠ v  Liberci.  Ve hře na příčnou flétnu Adélka soutěžila s dalšími patnácti soupeři. Svou skladbou a procítěným přednesem zaujala porotu a získala 1. místo s nejvyšším počtem bodů. „Měla jsem velkou trému, ale když jsem začala hrát, už to bylo lepší. Flétna mi moc baví a mám velkou radost, že se mé hraní líbilo i porotě,“ říká skromně Adélka, která kromě sólové hry na příčnou flétnu vystupuje i s flétnovým souborem a také v souboru Pšeničky pod vedením pana učitele Ondrušky. Nedávno se úspěšně zúčastnila Flétnové soboty pořádané plzeňskou konzervatoří. V budoucnu by se Adélka ráda věnovala studiu hudby a hry na příčnou flétnu.
 

Adélka Konvářová
Diplom ze soutěže
Zleva p.učitel Josef Baštář, Adélka Konvářová, p. učitelOldřich Ondrušek

Autor článku: Václav Blovský

Autor fotografií: Václav Blovský

Publikováno: 21.05.2015

Aktualizováno: 31.01.2019