Za třídění odpadu sklidili Kasejovice úspěch - září 2017

Dne 14. září se zástupci města Kasejovice zúčastnili vyhodnocení aktivit obyvatel Kasejovic v oblasti třídění odpadů.

Vyhodnocení se konalo v prostorách prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Plasích, který zde roku 1144 založil Vladislav II. Na akci byl slavnostně vyhodnocen jak 12. ročník soutěže obcí a měst v Plzeňském kraji „My už třídit umíme“, tak i 6. ročník soutěže „Elektro Oskar“. První zmíněná soutěž je zaměřena na třídění odpadů a pravidelně ji vyhlašuje společnost EKO-kom, a.s. a Plzeňský kraj. Stejně tak Plzeňský kraj pořádá ve spolupráci se společností ELEKTROWIN, a.s. soutěž „Elektro Oskar“ zaměřenou na zpětně odevzdané elektrospotřebiče (bílé elektro).
Město Kasejovice bylo úspěšné v 5. ročníku soutěže „EEZ liga“ pořádané společností ASEKOL, a.s. a Plzeňským krajem. Za nejvíce odevzdaných elektro zařízení v podobě televizorů, PC techniky a drobného elektroodpadu, s přepočtem 4,08 kg odevzdaných elektrospotřebičů na obyvatele, se Kasejovice umístily v kategorii obcí nad 1000 obyvatel na 2. místě. Za obsazení stříbrné příčky získalo město Kasejovice finanční odměnu ve výši 10 000 Kč, která bude použita na nákup nového počítače do společensko-kulturního centra. Zde bude počítač sloužit k projekci přednášek, Univerzitě třetího věku a při kulturních a společenských akcích a divadelních představeních.
Město Kasejovice by chtělo touto cestou poděkovat svým obyvatelům za spolupráci v oblasti třídění odpadů. Získané ocenění je dokladem toho, že jim osud životního prostředí a místa, kde žijí, není lhostejný. Zároveň by tento úspěch mohl být inspirací a výzvou pro ty, kteří se ještě do třídění odpadu plně nezapojili. Známkou jejich neaktivity je stále přetrvávající odkládání odpadu mimo místa k tomu určená. Zájmem města Kasejovice je vytvářet nejlepší podmínky pro třídění odpadu v podobě možnosti ukládání různého typu odpadu do sběrného dvora, čímž město vynakládá nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu.

Autor článku: Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor fotografií:

Publikováno: 14.09.2017

Aktualizováno: 23.08.2019