ZTRÁTY A NÁLEZY

Informace o nalezených věcech v Kasejovicích.

Oznámení o nálezu věci 11. 7. 2018
Město Kasejovice vyzývá vlastníka nalezené věci, aby se ve lhůtě 36 měsíců ode dne odevzdání nálezu přihlásil na MěÚ Kasejovice v podatelně úřadu.

Seznam nalezených předmětů - 2018
Seznam nalezených předmětů v Kasejovicích