NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Prostor pro Vaše poznámky, postřehy, připomínky. Přispějte i Vy!

Návštěvní kniha je moderována. Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny!

Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
Pastor Osas Ben  |  105.112.25.28  |  pastorosasben(zavináč)outlook.com
09.01.2018  10:55
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
Jste v současné situaci v potížích nebo vás hrozí v potížích?
Tímto způsobem vám dáváme možnost vyvíjet nový vývoj.
Jako bohatá osoba cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se snaží, aby jim poskytli šanci. Každý si zaslouží druhou šanci a od té doby, co vláda selže, bude muset pocházet od ostatních.
Žádná částka není pro nás příliš šílená a splatnost, kterou určíme vzájemnou dohodou.
Žádné překvapení, žádné další náklady, ale jen dohodnuté částky a nic jiného.
Už nečekejte a komentujte tento příspěvek. Uveďte částku, kterou chcete požádat, a my vás budeme kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás dnes na pastorosasben@outlook.com

Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
RE na:   přidaný: ..  :
1stms.creditunion@gmail.com
Vítejte v 1. Mississippi Federal Credit Union  |  209.95.56.51  |  1stms.creditunion(zavináč)gmail.com
01.12.2017  11:09
Vítejte v 1. Mississippi Federal Credit Union. Příležitost je zde, abyste získali své potřeby. Úvěrová unie má pomoci investorům, podnikatelům, jednotlivcům a společnostem získat finanční prostředky, které potřebují k založení. Investujeme do nemovitostí / podnikání a také nabízíme spouštěcí úvěry, investiční úvěry, osobní půjčky, úvěry na nemovitosti, půjčky bez dluhu. Pomůžeme vaší firmě nebo projektu s půjčkou za nízkou úrokovou sazbu ve výši 2%. Pokud máte zájem o půjčku. Credit Union je zde, aby vám pomohla dosáhnout svého cíle. Projednat další.

Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto e-mailu: 1stms.creditunion@gmail.com
RE na: Kasejovické noviny   přidaný: 29.10.2016  18:16
Rubrika "Jubilanti"
Dana Matějovská  |  192.168.48.2  |  knihovna(zavináč)kasejovice.cz
23.11.2016  11:52
Vážený pane Zíko,
jistě nejste sám, komu společenská rubrika chybí. Nicméně byl to nutný krok, ke kterému mimochodem přistoupili ve stejné době i redakce novin okolních obcí...
Osobní údaje občanů bez jejich souhlasu, např. ve společenských rubrikách v místním tisku, není možné systematicky zveřejňovat a to na základě sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zveřejnění by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého života občanů. Úřad považuje za přípustnou míru anonymizace, jestliže jsou v místním tisku i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů, což ovšem zase ztrácí vypovídací hodnotu.
Kasejovické noviny
Josef Zíka  |  178.23.219.2  |  okfzj.pepa(zavináč)tiscali.cz
29.10.2016  18:16
Je to dávno,co jsem bydlel v K. Rád si přečtu K. noviny. Chybí mě tam rubrika narozenin K. občanů, která tam bývala. Byl bych moc rád, kdyby se tato stránka objevila zpět.Též by bylo dobé vložit narození a úmrtí. Já jsem staršího data a více starších občanů K. si dobře papmatuji.Přeji dobré draví všem!!!
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
diskuze
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.czc
31.05.2016  16:37
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
názor
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.cz
31.05.2016  16:32
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
RE na: odpověd   přidaný: 18.03.2016  20:49
odpověd
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:40
Říká se "jako sto opic" protože opice jakožto primáti nežijí ve stádech, ale v tlupách. Ve stádech žijí nejčastěji kopytníci - např. krávy, koně, žirafy.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
na pravou míru
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:35
Tak ono vůbec sdělování informací je takové trochu podivné. Nad zápisy ze zastupitelstva, které jsou zveřejňované by člověk až zaplakal. Ani nemluvím o tom, že například zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru nejsou k dispozici vůbec. Když člověk vidí stránky Nepomuka, jejich zápisy ze zastupitelstva, zápisy z kontrolního výboru, z finančního výboru. Je to úplně jiný kafe, řekl bych tak o 2.třídy výš. Ano možná je to v souladu se zákonem,který se v tomto vyjadřuje velmi stroze, ale do transparentnosti to má skutečně velmi daleko. Občané mají právo na to vědět jakým způsobem funguje samospráva města do které je vkládáno 10% rozpočtu a arogance některého z radních skutečně není na místě. Nechci to nějak víc rozvádět, můj mail je v titulku, můžeme se o tom pobavit přes mail.
RE na: Kasejovice - Ladmanové   přidaný: 16.07.2013  23:18
Albína Landmanová - Fousová
Martina Pilzová  |  88.102.200.71  |  martpilz(zavináč)email.cz
24.03.2016  17:28
Dobrý den, hledám příbuzné pana Františka Fouse, který žil v Rožmitálu pod Třemšínem.Nemáte s tímto pánem něco společného? prosím ozvěte se mi ať už kladně nebo záporně na email:
martpilz@email.cz
Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem
M.Pilzová.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
uvedeno na pravou míru
Čápová Marie  |  192.168.48.3  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
24.03.2016  12:38
Vážený pane Levý,
Váš příspěvek musím trochu opravit. Ano, původní zakázka byla zrušena a následně upravena tak, aby mohla být splněna časová lhůta pro ošetření stromů, kterým bylo 88 ks. Dle sdělení ministerstva životního prostředí stačí na zakázku oslovit pouze 1 firmu k předložení nabídky. Ale město se řídí platnou směrnicí ze dne 31.1.2013, kterou vydala Rada města Kasejovice tohoto znění: "O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží a služeb a stavební práce od 100.001,-Kč do 500 000,-Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením rada města. Před výběrem nejvýhodnější nabídky provede starosta průzkum trhu poptáním minimálně u tří firem. Nabídky firem předloží radě města." Rada města na své schůzi dne 9.2.2016 obálky s nabídkami otevřela a posoudila a rozhodla přidělit zakázku firmě Prostrom, s.r.o. s nejnižší nabídkou.
Dále k Vaší poznámce k zasedání zastupitelstva města sděluji, že rada města stanovuje termín konání a program jednání ZM. Nyní plánujeme jednání ZM na první polovinu června, kdy hlavním bodem jednání bude závěrečný účet města. Součástí závěrečného účtu musí být i Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města od pana auditora(květen). Závěrečný účet s výrokem auditora, účetní uzávěrku následně projednává finanční výbor ZM a rada města a po dobu 15ti dnů před projednáním v zastupitelstvu města je závěrečný účet, s přílohami zveřejněn na úřední desce. Tolik na vysvětlenou k termínu konání ZM.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:58
na pravou míru
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
23.03.2016  19:52
Ve svém příspěvku jsem se jen pozastavil nad tím, že ze zápisů z rady vyplývalo, že nejprve došlo ke zrušení výběrového řízení, a následně byl vybrán vítěz a zakázka zadána. Po zasedání zastupitelstva už vím, že to bylo jinak. Bylo vypsáno výběrové řízení, o zadávací dokumentaci se přihlásilo 15 firem. Z obav o možné protahování výběrového řízení možnými odvoláními neúspěšných uchazečů bylo toto výběrové řízení zrušeno. Následně byly osloveny 3 firmy, a na základě nejnižší nabídnuté ceny byla zakázka zadána. Vše v souladu se zákonem. S péčí řádného hospodáře však určitě ne. Na dotaz proč se nešlo do širokého výběrového řízení s možností získat ještě nižší nabídku bylo řečeno, že jsme získali dotaci x tisíc, a než bychom pár tisíc vraceli, tak to proinvestujeme vše. Diskuse na toto téma byla zakončena větou: vše proběhlo v souladu se zákonem, není potřeba to rozmazávat. V Kasejovicích je vše v souladu se zákonem - zasedání rady jsou neveřejná, zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce - už dnes Vám můžu s kalendářem v ruce sdělit datum každého dalšího zasedání do konce volebního období :o). Možná vyšší účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva by mohla pomoci, abychom zde měli vše nejen v souladu se zákonem, ale i v souladu se zdravým rozumem. Přijďte prosím na nejen příští zasedání zastupitelstva.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:30
odpověd
hendrix  |  46.23.54.4  |  cina.i(zavináč)seznam.cz
18.03.2016  20:49
honzo,ty seš chytrej,jako stádo o...
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:58
Ještě bych chtěl doplnit to, že Radu města volí zastupitelstvo obce a Rada města je zodpovědná zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce je ten nejvyšší orgán v obci, nikoli rada ani starosta. Takže pokud Rada rozhodne něco co se nějakým způsobem nelíbí nějakému členovi zastupitelstva a nic s tím nedělá, tak s tím rozhodnutím v podstatě souhlasí.Takže v jádru Vašemu příspěvku moc nerozumím, protože vy jste zastupitel a máte lepší možnosti jak napadnout usnesení rady než-li napsáním příspěvku do návštěvní knihy webových stránek města. Pokud s tím nesouhlasíte, využijte svých zastupitelských kompetencí. Zase na duhou stranu co čekat zastupitelstva, kde sedí zastupitelé (to není narážka na Vás)co si veřejně do volebního letáku napíšou "nejsme politici". Slovo politika vzniklo od řeckého slova polis což znamená - obec, společenství lidí žijících v jednom sídelním útvaru - městě. Osobně jsem nikdy nepochopil jak je možné, aby nepolitik byl v politice. Jinak nic ve zlém, budu Vám fandit.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:30
Doporučoval bych všem zastupitelům,aby si nastudovali alespoň letecky zákon o obcích. Pokud nějaký zastupitel nezná ani zběžně zákon o obcích je v zastupitelstvu více než zbytečný. Zastupitelstvo obce má kompetence na to zrušit usnesení Rady města. Pokud se jedná o opozičního zastupitele, existuje spoustu metod jak na to upozornit jinak a lépe než-li v návštěvní knize. Člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce může dospět k závěru, že některé usnesení rady obce je podle jeho názoru nesprávné, neodpovídá schváleným cílům rozvoje obce či má k přijatému usnesení rady obce jiné výhrady.

V prvé řadě může člen zastupitelstva obce podle § 82 zákona o obcích uplatnit své právo a vznést na radu obce své připomínky k předmětnému usnesení, popř. předložit radě obce návrh na zrušení příslušného usnesení.

Člen zastupitelstva obce se může také v této věci obrátit na starostu se svými výhradami vůči přijatému usnesení rady obce. Zde je zapotřebí uvést, že podle § 105 zákona o obcích může starosta obce pozastavit usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak starosta předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
pravá ruka neví, co dělá levá?
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
18.02.2016  22:32
•RM/17/2016 zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“
•RM/28/2016 přidělení zakázky „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“ firmě PROSTROM Bohemia, s.r.o. Plzeň s nejnižší nabídkovou cenou 431 563,08 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
napřed veřejnou zakázku zruším, a za 3 týdny vyhlásím vítěze?
RE na: Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov   přidaný: 29.01.2016  10:39
reakce
J. Buriánek  |  192.168.47.186
12.02.2016  08:47
Tento příspěvek mne poněkud nadzdvihl ze židle. Nejen pro svoji špatnou slovenštinu, ale především pro svůj obsah. S nabídkami k "výhodným" půjčkám se setkáváme denně v tisku, televizi a občas je nacházíme i ve svých poštovních schránkách. Opakovaně se přesvědčujeme o fatálních důsledcích tzv. nebankovních půjček. Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo v říjnu 2015 registrováno 731 tisíc exekuovaných fyzických osob. A nyní se jakýsi "podnikatel" snaží, byť poněkud primitivní formou, oblbnout i obyvatele Kasejovic. V záhlaví této rubriky je uvedeno, že je návštěvní kniha moderována. "Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny". Tento příspěvek sice uvedená kritéria nesplňuje, přesto bych se přimlouval, aby podobné zlé a zákeřné inzeráty nebyly v budoucnosti publikovány.
Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov
firm2017@yandex.com  |  89.187.133.248  |  firm2017(zavináč)yandex.com
29.01.2016  10:39
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho neseriózní komerční sdělení.
Děkuji...
Broukalová Běla  |  89.177.66.25  |  publictv(zavináč)seznam.cz
09.01.2016  21:04
Velmi děkuji za Vaše stránky !!! Pracuji na rodokmenu a kronice mých předků, pochází z Kasejovic a pamětní knihy které zde máte, ty mě moc, moc pomáhají ! Přímo poklad pro badatele. Hodně úspěchů v Novém roce !!!
voda nad zlato
patera  |  46.23.54.3  |  aretap(zavináč)seznam.cz
03.01.2016  19:26
Tak jako Marie Terezie a po ní Josef II. nařídili pod trestem nucených prací a pokut vůči sedlákům výsadbu ovocných alejí podél krajských a zemských cest, tak ministr Jurečka konečně pochopil, že bez nátlaku chování správců krajiny a půdy nezmění. V LN ze 17.10.2015 obsáhle ministr popisuje změnu dotací zemědělcům od r. 2016- místo 6000 Kč na ha bude základ 3500 Kč a pak podle kritérií. Ta se soustředují na udržení vody v krajině, návrat mezí, střídání plodin mimo řepku a kukuřici. Bude upravena velikost půdního bloku, s mezemi jde o pozemkové úpravy v katastru. Více na stránkách spolek pro ochranu pudy. Jurečka rozhovor začíná a končí větou: řešit sucho jsme měli už čtvrt století..
RE na: nesouhalsim   přidaný: 23.02.2010  15:47
johnk338@gmail.com
Johnk45  |  27.1.17.22  |  johnk338(zavináč)gmail.com
30.09.2015  00:27
Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and superb design and style. aaddcdgadeff