PROGRAM ROZVOJE MĚSTA

Strategické dokumenty v souvislosti s rozvojem města Kasejovice.

Program rozvoje města Kasejovice na období let 2019 - 2022
Program rozvoje města Kasejovice - aktualizace programu schválena zastupitelstvem města dne 12.3.2020 pod č.usn.68/2020