SMLOUVY

Smlouvy uzavřené Městem Kasejovice zveřejňované na základě rozhodnutí Rady města Kasejovice ze dne 25.6.2014 s plněním nad padesát tisíc Kč.

12
Rekonstrukce systému vytápění Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Smlouva o dílo provedení stavby Rekonstrukce systému vytápění Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanicích č.p.77
Smlouva o dílo provedení stavby Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanicích č.p.77

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Kasejovice a ZŠ Kasejovice

Veřejnoprávní smlouva č. I1/2021
Veřejnoprávní smlouva č. I1/2021 o poskytnuté dotaci na dopravní obslužnost

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a městem Nepomuk

Hydroizolace kabin u fotbalového stadionu v Kasejovicích
Smlouva o dílo: „Hydroizolace kabin u fotbalového stadionu v Kasejovicích“

Osazení ukazatele rychlosti ve městě Kasejovice
Smlouva o dílo: „Osazení ukazatele rychlosti ve městě Kasejovice“

Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu
Smlouva o dílo: „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“

Kasejovice- snížení energetické náročnosti budovy radnice
Smlouva o dílo: „Kasejovice- snížení energetické náročnosti budovy radnice“

Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží - I.etapa
Smlouva o dílo: Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží - I.etapa

Veřejnoprávní smlouva I2/2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kasejovice č. I2/2020

Kasejovice-obytná zóna Chloumecká
Smlouva o dílo: Kasejovice-obytná zóna Chloumecká

Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích. Část 1. oprava podlahy a stropu v části osrdinace lékaře pro děti a dorost

Odbahnění a oprava rybníka Koutecký - p.č. 1155 k.ú. Kasejovice
Smlouva o dílo: Odbahnění a oprava rybníka Koutecký - p.č. 1155 k.ú. Kasejovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na základě usnesení RPK č. 4032/19
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obsužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.5.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu

Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích

Stavební práce na akci: Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu ze dne 27.5.2019
Smlouva o dílo: Kasejovice,stodola v areálu bývalého špýcharu

Veřejnoprávní smlouva č. P1/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P1/2019

Veřejnoprávní smlouva IN1/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2019

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a městem Nepomuk ze dne 22.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Obchodní podmínky č.841/TA2018/43

Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce - 2018
Smlouva o dílo - Návrh: Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce

Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství, SO2 - Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích

Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství, SO1 - Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích

Veřejnoprávní smlouva č. P3 / 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P3 / 2018

Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Město Kasejovice
Smlouva o dílo za účelem zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Město Kasejovice

Kupní smlouva č. 1001931874
Kupní smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem a městem Kasejovice

Dodávka a montáž oken a dveří ve zdravotním středisku v Kasejovicích
Smlouva o dílo na zhotovení prací - "Dodávka a montáž oken a dveří ve zdravotním středisku v Kasejovicích"


Veřejnoprávní smlouva IN1/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2018

Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa
Smlouva o dílo - "Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa"

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017

Oprava místních komunikací v Kasejovicích 2017
Smlouva o dílo - "Oprava místních komunikací v Kasejovicích"

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017

Veřejnoprávní smlouva IN1/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2017

Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice 2017
Smlouva o dílo - "Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice"

Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce 2017
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce"

Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic 2016
Smlouva o dílo - "Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic"

Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice 2016
Smlouva o dílo - "Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice"

12