USNESENÍ z 23. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.července 2012 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/294/2012     - program 23. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/295/2012     - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/296/2012     - finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na pouťový turnaj v malé kopané
  • RM/297/2012    - finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Polánka  na prořezání stromů a opravu rybníčka na návsi v Polánce
  • RM/298/2012     - proplacení sedmi cvičebních uniforem v celkové částce 13.797,- Kč pro nově vytvořené 2. cvičící družstvo Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce
  • RM/301/2012    - žádost Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih o zakoupení DDHM a DDNM v celkové hodnotě 570 960 včetně ozvučení a správy serveru z neinvestiční dotace „EU peníze školám“ z OPVK

JMENUJE:

  • RM/299/2012     - p. Václava Jakubčíka jako čtvrtého člena komise pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Pořízení lesnické techniky pro město Kasejovice“ a další čtyři náhradníky: Eva Chárová, Josef Hulač, MVDr. Václav Červený, Zdeňka Kučerová

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/300/2012     - zprávu o zřízení podúčtu k běžnému účtu u České spořitelny pro Fond obnovy vodovodů a kanalizace

V Kasejovicích 30.7.2012

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta                 
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady                

Vyvěšeno na úřední desku: 30.07.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2012