USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 8.8.2014 na radnici v Kasejovicích (mimořádné jednání).

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/130/2014 - program mimořádného 51. jednání Rady města Kasejovice

SOUHLASÍ:

  • RM/131/2014 - s návrhem smlouvy uzavřenou s firmou Požární technika KOMET, s.r.o. Pečky na zakázku malého rozsahu „Oprava technické zhodnocení Tatra 148 CAS – 32“ za cenu 993.107,43 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 8.8.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.08.2014