Novinky

AKTUÁLNĚ

18.01.2020
Myslivecký bál v Kasejovicích 18.1.2019
Pozvánka na Myslivecký bál, který se uskuteční na sále Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., od 20:00 zahraje kapela Minimax


Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 10.1.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.01.2020 .

Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 schválený Zastupitelstvem města Kasejovice 12.12.2019
Zveřejněno od 10.01.2020 .

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023 schválený Zastupitelstvem města Kasejovice 12.12.2019
Zveřejněno od 10.01.2020 .

Územního rozhodnutí č.j. MK/374/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Veřejnou vyhlášku - Územního rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/374/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2020 do 24.01.2020.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice ze dne 8.1.2020
Město Kasejovice zveřejňuje oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 18.02.2020.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12.12.2019
Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12.12. 2019 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.12.2019 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Nový kalendář na rok 2020
Od pátku 13. prosince bude na radnici pro každou rodinu s trvalým bydlištěm v Kasejovicích a spádových obcích připraven jako dáreček měsíční kalendář, tentokrát na téma 2. světová válka.

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

15.01.2020
Víceúčelové hřiště má nové oplocení
V listopadu 2019 byla dokončena výměna oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu u školy.


15.01.2020
Poděkování panu páteru Robertu Paruszewskému
V loňském roce ukončil svoje působení v naší farnosti páter Robert Paruszewski a byl přeložen do Velhartic


01.01.2020
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK
Věřím, že novoročním příslovím, Jak na Nový rok, tak po celý rok, se řídili účastníci osmého ročníku pochodu na kopec Čihadlo u Polánky ve středu 1.1.2020.


21.12.2019
Když nehoří, pomáhají i jinak 21.12.2019
Protože dobrých skutků není nikdy dost, obzvlášť před Vánoci, rozhodli se pro jeden takový skutek dobrovolní hasiči z Kasejovic


18.12.2019
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň 18.12.2019
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň v Kasejovicích


09.12.2019
Společenský život v Újezdě 2019
Letošní rok jsme zahájili společným výšlapem na Třemšín a valnou hromadou SDH


04.12.2019
Vítání občánků 4.12.2019
Vítání občánků


23.11.2019
V Kasejovicích se slavila diamantová svatba - 23.11.2019
Výročí 60ti let společného života oslavili v sobotu 23. listopadu 2019 manželé Eva a František Ježkovi


23.11.2019
Chovatelská výstava 23.11.2019
Jako každoročně proběhla i letos výstava drobného ptactva v areálu chovatelů.


15.11.2019
Přednáškou Josefa Kalbáče si Kasejovice připomněly 17. listopad 1989
V letošním roce si česká společnost připomíná třicet let od listopadových událostí roku 1989.


11.11.2019
Svatý Martin opět přijel 11.11.2019
Letos se 11.11. pojedenácté konal lampiónový průvod, akce to velmi oblíbená.


21.09.2019
Posezení s písničkou a Zahrádkářská výstava 21.9.2019
Léty prověřená akce - výstava zahrádkářů spojená s Posezením s písničkou v areálu chovatelů, se letos výjimečně povedla.


12.09.2019
Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati - 2019
V červenci letošního roku byla zahájena stavba chodníku podél železniční trati v délce 397 m a šířce 2,3 m.


12.09.2019
Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou - 2019
Koncem června byla zahájena oprava stodoly v areálu bývalého kasejovického špýcharu.