Novinky

AKTUÁLNĚ

Od 13.07.2020 do 17.07.2020
Příměstský tábor na téma Radovanovy radovánky - 13.7. - 17.7.2020
Obecní knihovna Kasejovice pořádá příměstský tábor na téma Radovanovy radovánky


25.07.2020
Bitva na Vraždě 1620
Při příležitosti kulatého výročí 400 let od bitvy u Mladého Smolivce, bychom rádi připomněli tuto historickou událost jako významnou událost s nemalým vlivem na české dějiny, ale i na evropskou historii jako takovou.


15.08.2020
Oslava 30. ročníku nohejbalového turnaje v Podhůří 15.8.2020
Pozvánka na oslavu 30. ročníku nohejbalového turnaje v Podhůří 15.8.2020 s večerním divadelním představením a diskotékou


Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Oznámení o stavbě nového odběrného místa - červen až září 2020
Oznámení o stavbě, která řeší zřízení nového odběrného místa
Min.doba zveřejnění od 02.07.2020 do 18.07.2020.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Rozhodnutí od KÚPK č.j.: PK-RR/2332/20
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Rozhodnutí spis. zn.: ZN/242/RR/20
Min.doba zveřejnění od 30.06.2020 do 16.07.2020.

Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 22058/11-122
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Ev.č. opr.AVA 1182623843
Min.doba zveřejnění od 15.06.2020 do 13.08.2020.

Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186
Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186 dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Min.doba zveřejnění od 03.06.2020 do 09.07.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. června 2020
Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. června 2020 v Kulturním zařízení v Polánce

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 28. mimořádného jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 28. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 12.06.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020
Souhrnné informace a vysvětlení pro cestující k novému tarifu IDPK, který začne platit od 1.7.2020

Upravené otevírací hodiny pošty v Kasejovicích od 15.5. do 31.8.2020
Upravené otevírací hodiny pošty v Kasejovicích od 15.5. do 31.8.2020 z provozních důvodů

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

02.06.2020
Trasa 3 - Bezděkov
Bezděkov


21.05.2020
Minikoncert Pšeniček
Minikoncert Pšeniček


19.05.2020
Trasa 1 - Barochův mlýn
Barochův mlýn


19.05.2020
Trasa 2 - Zahorčice
Zahorčice


19.02.2020
Setkání důchodců v Kasejovicích 19.2.2020
Setkání důchodců


11.02.2020
Tříkrálové koledování 2020
V lednu tohoto roku chodili kasejovickými ulicemi opět Tři králové.


11.02.2020
Shrnutí uplynulého roku 2019 očima SDH Řesanice
Podobně jako v minulých letech tak i v roce 2019 čekala na sbor dobrovolných hasičů v Řesanicích celá řada společenských akcí a kulturního dění


15.01.2020
Víceúčelové hřiště má nové oplocení
V listopadu 2019 byla dokončena výměna oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu u školy.


15.01.2020
Poděkování panu páteru Robertu Paruszewskému
V loňském roce ukončil svoje působení v naší farnosti páter Robert Paruszewski a byl přeložen do Velhartic


01.01.2020
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK
Věřím, že novoročním příslovím, Jak na Nový rok, tak po celý rok, se řídili účastníci osmého ročníku pochodu na kopec Čihadlo u Polánky ve středu 1.1.2020.


21.12.2019
Když nehoří, pomáhají i jinak 21.12.2019
Protože dobrých skutků není nikdy dost, obzvlášť před Vánoci, rozhodli se pro jeden takový skutek dobrovolní hasiči z Kasejovic


18.12.2019
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň 18.12.2019
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň v Kasejovicích


09.12.2019
Společenský život v Újezdě 2019
Letošní rok jsme zahájili společným výšlapem na Třemšín a valnou hromadou SDH


04.12.2019
Vítání občánků 4.12.2019
Vítání občánků