Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2018 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.06.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.07.2019