Finanční arbitr - mimosoudní orgán (archiv dokumentů)

Některé finanční spory lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Na podmínky, možnosti využití a případně na kontakt se můžete podívat v přiloženém dokumentu ve formátu pdf.
Dále si můžete prohlédnout předtištěný "Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem". Přiložený dokument je také ve formátu pdf.

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.06.2012