Informace o počtu a sídle volebních okrsků (archiv dokumentů)

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 16. října 2010.

Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a zároveň do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 15. a 16. října 2010:

volební okrsek č. 1 Kasejovice
volební okrsek č. 2 Polánka
volební okrsek č. 3 Řesanice
volební okrsek č. 4 Újezd u Kasejovice
volební okrsek č. 5 Chloumek
volební okrsek č. 6 Kladrubce
volební okrsek č. 7 Podhůří

V Kasejovicích dne 30.8.2010

Ing. Marie Čápová
starostka Města Kasejovice

Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto: 15.09.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 30.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.09.2010