Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství za r. 2019 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně přílohy

Vyvěšeno na úřední desku: 22.04.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.05.2020