Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně výkazů účetní závěrky a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019

Vyvěšeno na úřední desku: 19.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.06.2020