Opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Kasejovice - 2014 (archiv dokumentů)

Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu Územního plánu města Kasejovice.

Vyvěšeno na úřední desku: 03.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.05.2014