Oznámení o nálezu věci dne 2.9.2019 (archiv dokumentů)

Město Kasejovice vyzývá vlastníka nalezené věci přihlásil na MěÚ Kasejovice v podatelně úřadu

Město Kasejovice vyzývá vlastníka nalezené věci, aby se ve lhůtě 36 měsíců ode dne odevzdání nálezu přihlásil na MěÚ Kasejovice v podatelně úřadu.
Oznámení ze dne 2.9.2019

Vyvěšeno na úřední desku: 02.09.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.09.2019