Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků na p.p.č.491/1, 487 v k.ú. Kasejovice
č.j.: 810/2007.

Městský úřad Kasejovice
Husova 98
33544 Kasejovice
okr.Plzeň-jih
tel. 371 595 100, fax 371 595 100
email: mu@kasejovice.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Č.j. 810/2007

V Kasejovicích 10.12.2007

Sběr a ekologické zpracování autovraků na p.p.č.491/1, 487 v k.ú. Kasejovice

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje Městský úřad Kasejovice veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení výše uvedeného záměru zveřejňuje informaci o tom, že do oznámení záměru lze nahlížet v úředních hodinách (tj. PO, ST 7.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod., ÚT, ČT 7.00 – 12.00;13.00 -15.30 hod., PÁ 7.00 – 12.00 hod.) v kanceláři starostky na Městském úřadu v Kasejovicích do 10.1.2008.

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA – (http://www.cenia.cz), na stránkách ministerstva životního prostředí (http:www.env.cz/EIA) kód záměru PLK 1275.

Vyvěšeno: 10.12.2007
Sejmuto:10.1.2008

Podepsána: Bc. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 10.12.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.01.2008