Poskytnuté informace (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/99 Sb. zveřejňuje informace, které poskytla individuálním žadatelům na jejich žádost dle tohoto zákona:

Žádost:

  1. Kdo je dodavatelem instalovaného a provozovaného bezdrátového místního informačního systému (zkráceně: BMIS), resp. bezdrátového rozhlasu, ve Vaší obci (ve Vašem městě)?
  2. Jaká byla celková výše investice (nákladů) do instalace a zprovoznění BMIS od zahájení výstavby do konce roku 2007?
  3. K jakému datu byla instalace systému BMIS dokončena, resp. odkdy je systém BMIS provozován?
  4. Jaké jsou roční náklady na servisní práce spojené s údržbou, s provozem systému?
  5. Pokud máte uzavřenou servisní smlouvu, jaký je její celkový/roční finanční objem a doba trvání?

Poskytnuté informace k jednotlivým otázkám:

  1. Dodavatel rozhlasu je fa Vatec electronics s r.o., Bezdědovice, Paštiky 13, 38801 Blatná
  2. Investice do rozhlasu v Kasejovicích byla asi 64 000 + 25000 +2500Kč, zařízení není provozováno jen jako bezdrátové, ale většinou jako drátové (100V rozhlas)
  3. Datum uvedení do provozu je 31.1.2003
  4. Roční náklady na provoz rozhlasu jsou cca . 5000 Kč (nějaká oprava + .......)
  5. Servisní smlouvu uzavřenou nemáme

Zveřejněno: 3.3.2008 Sejmuto: 18.3.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 03.03.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.03.2008