Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 25.8.2010 v 18.00 hodin.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 07.06. 2010

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: Společenské a vzdělávací centrum města Kasejovice
Doba konání: středa 25.8. 2010 od 18,00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Informativní zpráva o činnosti Rady města za období od 15.6. 2010-25.8. 2010
  3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  4. Změny v rozpočtu města
  5. Schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánka u Kasejovic
  6. Nabídka k odprodeji pozemku v k.ú. Kasejovice
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

Ing.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:17.08.2010
Sejmuto: 25.08.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 17.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.08.2010