Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 26.5.2008.

Město Kasejovice
335 44 Kasejovice 98

Kasejovice 19.5.2008

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: pondělí 26. května 2008 od 16,30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 28.3. 2008 do 26.5. 2008
  3. 2. změny v rozpočtu města
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Závěr a usnesení

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:19.5.2008
Sejmuto:27.5.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 19.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.05.2008