Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 27.3.2008.

Město Kasejovice
335 44 Kasejovice 98

Kasejovice 20.3. 2008

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek 27. března 2008 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 15.1. 2008 do 27.3. 2008
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Kasejovice
 5. Závěrečný účet hospodaření
 6. 1. změny v rozpočtu města
 7. Stanovisko k pověření rady města o provádění změn v rozpočtu města mezi zasedáními zastupitelstva a mezi kapitolami
 8. Stanovisko k pověření rady města o rozdělování finančních prostředků z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže
 9. Stanovisko k zadání lesního hospodářského plánu
 10. Žádosti občanů o odprodej nemovitostí
  • odprodej pozemku č.parc. 1335/1 o výměře 113 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodej pozemku č.parc. 104 o výměře 21 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodej transformační komínové stanice v Řesanicích (ČEZ)
  • odprodej části parcely – 1153/1(Chloumecká) v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domku
  • prodej stavby na st.parc.240/2 v k.ú. Kasejovice
  • odprodej části parcel č. 115/2, 116/3, 119/1 za radnicí (schválen záměr) k výstavbě rodinného domku
 11. Návrh na zřízení Fondu oprav domu č.p.11 v Řesanicích
 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC DSO Mikroregionu Nepomucko
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr a usnesení

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:20.3.2008
Sejmuto:27.3.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 20.03.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.03.2008