Šance promluvit do sociálních služeb (archiv dokumentů)

Projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ úspěšně vstoupilo do druhé poloviny.

Z pouhého seznamování a informování se nyní postoupilo ke konkrétním výsledkům.
Řídící skupina už zpracovala sociálně demografickou analýzu a nyní připravuje brožuru, která by měla poskytnout přehled všech sociálních služeb na sledovaném území. Neomezí se na pouhý výčet, ale obohatí ho kontakty i navazujícími informacemi. Publikace by se měla do konce dubna dostat do každé domácnosti, pokud ji někdo přece jen neobdrží, může si ji vyzvednout v přízemí MÚ Horažďovice. Součástí brožury se stane dotazník, který doporučujeme vyplnit. Je v zájmu každého občana, aby dal v oblasti sociálních služeb najevo své zkušenosti a svá přání, aby pomohl sestavit přehled žádaných a chybějících služeb. Vyplněné formuláře je třeba odevzdat ve sběrných místech, jejichž přehled bude v brožuře rovněž uveden. Ve vybraných lokalitách navíc budou pracovat proškolení tazatelé, jejichž úkolem je získat názory občanů pomocí osobních rozhovorů. Zjištěné skutečnosti pak řídící skupina spolu s odborníky projektu vyhodnotí a využije pro další postup v komunitním plánování. Protože úspěch celého projektu spočívá právě v zájmu a zapojení veřejnosti, už nyní upozorňujeme na chystaný seminář o kvalitě sociálních služeb, jejich zákonu a nově zaváděných standardech. Termín a místo konání „Semináře k problematice standardů kvality sociálních služeb a kontroly jejich naplňování“ bude včas zveřejněno na www.vwv.cz, kde je možné získat bližší informace o právě probíhajícím komunitním plánování sociálních služeb na našem území.

AgAkcent, s. r. o. – koordinátor projektu

Vyvěšeno na úřední desku: 15.04.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.04.2008