Stanovení minimálního počtu členů OVK (archiv dokumentů)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010.

Městský úřad Kasejovice
335 44 Kasejovice 98,
tel.a fax 371 595 100,
e-mail: mu@kasejovice.cz

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 15. a 16. října 2010

Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 15 odst. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010:

volební okrsek č. 1 Kasejovice 6 členů
volební okrsek č. 2 Polánka 4 členové
volební okrsek č. 3 Řesanice 4 členové
volební okrsek č. 4 Újezd u Kasejovic 4 členové
volební okrsek č. 5 Chloumek 4 členové
volební okrsek č. 6 Kladrubce 4 členové
volební okrsek č. 7 Podhůří 4 členové

V Kasejovicích dne 16.08.2010

Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno:16.08.2010
Sejmuto: 31.08.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 16.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.08.2010