Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.

Vyvěšeno na úřední desku: 28.03.2017

Z úřední desky bude sejmuto: 28.03.2018