Výzva k podání nabídky (archiv dokumentů)

Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby.

Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:

Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – I.etapa (oprava střešní krytiny)

Předmětem zakázky je oprava střešní krytiny včetně laťování, výměny klempířských prvků z PZ plechu a s tím spojených oprav a vyspravení opadaných částí antik a říms v rozsahu dle výkazu výměr a dle projektové dokumentace zhotovené paní Alenou Vochovou - Projektování.
Realizace stavby se předpokládá v době: červenec - max. do 31.7.2011

Nabídky je nutno doručit do 23.5.2011 do 12,00 hodin.

ZÁJEMCI O TUTO ZAKÁZKU SI MOHOU VYZVEDNOUT ÚPLNOU VÝZVU, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VÝKAZ VÝMĚR NA POŽÁDÁNÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V KASEJOVICÍCH.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.05.2011