Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • záměr odprodeje pozemku st. parc. 104 o výměře 21 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • záměr odprodeje transformační komínové stanice (bez čísla popisného) na st. parc. č. 112 a st. parc. č. 112 o výměře 7 m2 v k. ú. Řesanicee
  • záměr odprodeje části parc. č. 1153/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Kasejovice

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:31.3.2008
Sejmuto: 14.4.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 31.03.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.04.2008