Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:

  • záměr pronájmu parc. č. 138/5, 138/4, 138/1, 1303/1 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • záměr pronájmu pozemku st. par. č. 8/2 v k. ú. Polánka

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:6.2.2008
Sejmuto: 21.2.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 06.02.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.02.2008