Záměr pronájmu (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:

  • nebytových prostor v budově č. p. 98 v Kasejovicích

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:23.1.2008
Sejmuto: 7.2.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 23.01.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.02.2008