Záměr (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • pronájmu nebytových prostor v č. p. 98 v Kasejovicích (bývalá Kavárna Pohoda)

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno na úřední desku: 03.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.01.2011