Záměr (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje:

  • studny v k. ú. Kasejovice na parc. č. 681/4 v k. ú. Kasejovice
  • pozemku části parc. č. 1621 o výměře 1m2 v k. ú. Kasejovice – dle geometrického plánu č. 471-44/2009

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:06.01.2010
Sejmuto: 21.01.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 06.01.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.01.2010