Závěrečný účet svazku obcí PJ pro odpadové hospodářství za rok 2018 (archiv dokumentů)

Závěrečný účet svazku obcí Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2018 včetně příloh

Vyvěšeno na úřední desku: 27.06.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.07.2019