Závěrečný účet svazku za rok 2017 (archiv dokumentů)

Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2017

Vyvěšeno na úřední desku: 04.06.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.06.2018