Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9. listopadu 2010 ve Kulturně společenském a vzdělávacím centru města Kasejovice

1/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice určuje ověřovateli  zápisu: Karla Fialu a Karla Sudu a zapisovatele Marii Řehořovu

2/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy volební a mandátové  komise: Josefa Pěčka a Josefa Šimáněho

3/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy návrhové komise: MVDr. Václava Červeného a Václava Kalbáče

4/2010 Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje program ustavujícího zasedání.

5/2010  Zastupitelstvo města   Kasejovice  v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o  obcích § určuje, že   pro  výkon  funkce  starosty  a   místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6/2010  Zastupitelstvo  města   Kasejovice  schvaluje   tajný způsob volby  starosty,  místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů.

7/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí starostou města
Ing. Marii Čápovou narozenou 30.3. 1956 s počtem hlasů 12

8/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí místostarostou města
MVDr. Václava Červeného s počtem hlasů 10

9/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy rady:
Bc. Václava Jakubčíka  s počtem hlasů 13
Václava Kalbáče s počtem hlasů 10
Evu Chárovou s počtem hlasů 8

10/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba budou
tříčlenné.                 

11/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou finančního výboru
Josefa Hulače  s počtem hlasů 9

12/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí předsedou kontrolního výboru
MVDr. Hanu Černochovou  s počtem hlasů 13

13/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy finančního výboru
Karla Sudu s počtem hlasů 11
Karla Fialu s počtem hlasů 9

14/2010  Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy kontrolního výboru
MUDr. Jiřího Buriánka  s počtem hlasů 13
Josefa Šimáněho s počtem hlasů 9

15/2010   Zastupitelstvo   města Kasejovice v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích  stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města a to ode dne  10.11.2010 takto:
člen zastupitelstva ve výši 360 Kč
člen rady ve výši 1 300  Kč
předseda výboru ve výši 1 120  Kč
člen výboru ve výši  880  Kč
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům  zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za nichž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

V Kasejovicích 9. listopadu 2010

Zapisovatel: Marie Řehořová

Ověřovatelé zápisu:
Karel FIALA   dne 9.11. 2010
Karel SUDA   dne 9.11. 2010
Starostka: Ing. Marie ČÁPOVÁ dne 9.11. 2010 

Vyvěšeno na úřední desku: 09.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.11.2010