Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 2. listopadu 2006 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

I.Volí:

 • členy volební a mandátové komise: p. Josefa Hulače, Petra Týce a Stanislava Zacha
 • členy návrhové komise p. Pavla Behenského, MUDr. Jiřího Buriánka a Karla Sudu

II.Ověřuje:

 • platnost volby členů zastupitelstva obce na základě předložení mandátů

III. volí ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. :

 • starostu obce:
  • Bc. Marii Čápovou – narozenou 30.3. 1956 s počtem hlasů 15
 • místostarostu:
  • MVDr. Václava Červeného – nar. 7.11.1949 s počtem hlasů 12
 • členy rady obce:
  • Josefa Viktoru – narozeného 24.1. 1967 s počtem hlasů 14
  • Václava Kalbáče narozeného 24.12. 1941 s počtem hlasů 14
  • Stanislava Cháru – narozeného 3.11. 1956 s počtem hlasů 14

IV. stanovuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb.:

 • dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva v počtu: 1

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu:Václav JAKUBČÍK
ověřovatel zápisu: Jiří SLAVÍČEK
ověřovatel zápisu: Josef ŠIMÁNĚ

V Kasejovicích dne 2.listopadu 2006

Vyvěšeno na úřední desku: 02.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.11.2006