Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

USNESENÍ z veřejného slavnostního zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č.16/2014 konaného dne 31.května 2014 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

II. s o u h l a s í

  • 187/2014 - s udělením Pamětního listu města Kasejovice občanům, které navrhly místní spolky a společenství a to za dlouholetou činnost a rozvoj města Kasejovice
  • 188/2014 - s péčí města o hroby významných občanů, které stanoví následně Rada města Kasejovice

V Kasejovicích dne 31.5.2014

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Josef PĚČEK, Bc. Václav JAKUBČÍK

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.06.2014