Usnesení z 2 zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z 2 zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 11.ledna 2007 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 18/2007 Obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice 1/2007 o změně obecně závazné vyhlášky Města Kasejovice č.
 • 2/2003 ze dne 4.12. 2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 19/2007 změny v rozpočtu města r. 2006, které jsou nedílnou součástí usnesení

Bere na vědomí:

 • 20/2007 informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 1.12.2006 do 11.1. 2007
 • 21/2007 - zprávu starostky :
  • o zadání zpracování dokumentace stavebního obvodu „Na Velkých ostrovech
  • o zadání studie na využití bývalé školy na náměstí
  • o zúčtování dotace „Přístavba tělocvičny“
  • o průběhu výstavby „Vodovod Újezd“

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Josef HULAČ
ověřovatel zápisu: Josef ŠIMÁNĚ

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.01.2007