Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26. května 2008 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 116/2008 II. změny v rozpočtu města Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení

Bere na vědomí:

 • 117/2007 informativní zprávu
 • 118/2007 zprávu starostky:
  • zahájení letošních oslav 130. výročí povýšení Kasejovice na město dne 31.5. 2008
  • ukončení výběrového řízení na cisternovou hasičskou stříkačku
  • vyhlášení zakázky na zpracování lesního hospodářského plánu
  • vyhlášení zakázky na akci: Oprava fasády a výměna oken – Mateřská škola Kasejovice

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Bc.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Petr TÝC
ověřovatel zápisu: Věra KRAFTOVÁ

Vyvěšeno: 26.5.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.06.2008