Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 3. září 2004 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 29/2004 záměr odprodeje veřejného osvětlení v obci Kasejovice, Polánka, Řesanice, Újezd, Chloumek, Kladrubce, Přebudov, Podhůří.
  • 30/2004 vyřazení havarovaného osobního automobilu značky Škoda Felicie z evidence dlouhodobého hmotného majetku z důvodu prodeje.
  • 31/2004 koupi osobního automobilu značky Škoda Fabia /varianta 2/ pro potřeby obecního úřadu.

Bere na vědomí :

  • 32/2004 smlouvu o zajištění osvětlení v obci Kasejovice a okolních obcích a. s. ZČE Plzeň.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.09.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.09.2004