Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 18. ledna 2006 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 70/2006 změny /třetí/ v rozpočtu obce Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 71/2006 odprodej části pozemku č. parc. 920/1 v k. ú. Chloumek paní (***) za cenu 30 Kč za 1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující
 • 72/2006 záměr odprodej části pozemku parc. č. 232/1 v k. ú. Kasejovice
 • 73/2006 změnu v počtu uvolněných členů zastupitelstva obce t. j. snížení ze dvou dlouhodobě uvolněných členů na 1 dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva

Ukládá:

 • 74/2006 starostce obce prokázat přínos členství ve sdružení obcí Mikroregion Nepomucko pro obec Kasejovice a pokud se toto nepodaří učinit krok k vystoupení
 • 75/2006 starostce obce a radě obce, aby prověřila možnost zhodnocení peněz, které budou zaplaceny za Šumavan

Stanovuje:

 • 76/2006 výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci – místostarosty obce dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a dle přílohy 1 ve výši možné dle nařízení a to od 1. 2. 2006

Bere na vědomí:

 • 77/2006 informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 13. 12. 2005 do 18. 1. 2006
 • 78/2006 - informace z obce:
  • II. etapa rekonstrukce tělocvičny – výběrové řízení
  • zahájení příprav – rekonstrukce komunikace ke škole

Vyvěšeno na úřední desku: 21.01.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.02.2006