Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 23. března 2006 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 79/2006 stanovy společenství vlastníků jednotek pro „Společenství pro dům č.p.360 v Kasejovicích“

Deleguje:

  • 80/2006 paní Danu Chaloupkovou jako zástupce obce do výboru Společenství pro dům č.p.360 v Kasejovicích

Bere na vědomí:

  • 81/2006 informace z obce

Vyvěšeno na úřední desku: 26.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.04.2006