Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 14.června v tělocvičně v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 45/2007 změnu v osadním výboru v části obce Chloumek – člena pana Ferdinanda Strejce nahradí pan Alois Machovec
  • 46/2007 odměny předsedům a členům osadního výboru (rozpis je uveden v příloze usn.)

Souhlasí:

  • 47/2007 s nákupem hasičského automobilu – cisterny v roce 2008 za předpokladu, že tento záměr bude finančně podpořen dotací z MVČR Zároveň akceptuje tu skutečnost, že v případě získání dotace zařadí do rozpočtu města v roce 2008 finanční spoluúčast a zavazuje se dofinancovat celou částku přesahující státní dotaci 2 mil. Kč do vysoutěžené kupní ceny (CAS)

Bere na vědomí:

  • 48/2007 informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 27.4. 2007 do 14.6. 2007
  • 49/2007 zprávu starostky o výsledku výběrového řízení na dokončení hřiště a dokončení oprav vjezdů a části chodníku v Kasejovicích

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Pavel BEHENSKÝ
ověřovatel zápisu: Petr TÝC

Vyvěšeno: 14.6.200

Vyvěšeno na úřední desku: 14.06.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2007