Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. ledna 2008 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 93/2007 III. změny v rozpočtu města Kasejovice za rok 2007, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Souhlasí:

 • 94/2007 s využitím bývalé budovy základní školy na náměstí č. p. 2 v Kasejovicích na kulturně společenské centrum města

Bere na vědomí:

 • 95/2007 informativní zprávu o činnosti rady města za období od 3.12.2007 do 16.1.2008
 • 96/2007 zprávu finančního výboru
 • 97/2007 zprávu starostky :
  • Rekonstrukce ČOV v Řesanicích
  • Technická specifikace CAS
  • Příprava projektu na využití bývalé budovy základní školy
  • Příprava projektu na opravu střechy kulturního zařízení v Kladrubcích
  • Jednání ohledně prodeje č.p.297 v Kasejovicích – seznámení pana Červenky s návrhem kupní smlouvy budoucímu kupujícímu

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Bc.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Josef HULAČ
ověřovatel zápisu: Václav JAKUBČÍK

Vyvěšeno: 16.1.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 16.01.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.02.2008