Kasejovice jsou znovu městem

Kasejovice jsou od 1.prosince 2006 zase městem.

Dekret z roku 2006
Dekret z roku 1878
Zákoník zemský 1878

Dne 22.11. 2006 se zástupci obce – starostka obce Marie Čápová a místostarosta obce MVDr. Václav Červený zúčastnili slavnostního aktu předání dekretu o stanovení obce Kasejovice městem. Předání se uskutečnilo v zasedací místnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dekret byl předán předsedou Poslanecké sněmovny ing. Miloslavem Vlčkem.

Protokol, v němž žádají o povýšení na město naši předci v roce 1877.
Protokol sepsán dne 16. května 1877
Jest na dnešní den ustanovena schůze výborová, ku které všichni páni radní páni výborové byli pozváni, by se pojednalo, zdaliže by žádoucno bylo, by se u vyšších míst docílilo by starobylé městečko Kasejovice do stavu měst vřadeno a takto za město povýšeno bylo.
Když veškeré páni radní a páni výborové této schůze se zúčastnili a jelikož předmět, o němž se rokovati má, programem v obeslaní naznačeném řádně sdělen byl, přednesl pan Josef Chmelíček radní následující návrh:
Městečko Kasejovice má přes 2000 obyvatel, přes 300 domů k obývání a značných pozemků, platí ročně značné daně a odbývají se v něm známé značné výroční trhy jakož i týdenní trhy, jak na zboží, tak na koně a rohový dobytek a vůbec na veškeré obilní plodiny a jelikož s povýšením městečka Kasejovice za město by se i obchod velice zvýšil, takže by obecenstvo značných výhod docílilo, jest žádoucno by se v té věci čeho potřeba zařídilo.
Následkem tohoto přednešení usnesl se výbor jednohlasně, že si přeje by městečko Kasejovice na město povýšeno bylo a vzhledem k tomu ukládá se panu měšťanostovi by ve věci té potřebné kroky učinil a vše zařídil, by se přání tomuto u vyšších míst vyhověti mohlo.

Autor fotografií:

Publikováno: 22.11.2006

Aktualizováno: 23.08.2019